Projekty Wentylacyjne
Wentylacja
Klimatyzacja

biuro@projekty-technologiczne.pl

+48 508 380 553
+48 603 740 724

Oferujemy wykonanie projektów technologicznych dla:

  • zakładów żywienia zbiorowego – restauracje, pizzerie, stołówki, kuchnie cateringowe, domy weselne, kantyny, kuchnie hotelowe, kuchnie
  • szpitalne, kuchnie cateringowe, kuchnie szkolne i przedszkolne;
  • zakładów małej gastronomii – bary, puby, kawiarnie;
  • zakładów obrotu żywnością – sklepy spożywcze, spożywczo-przemysłowe, hurtownie spożywcze;
  • zakładów produkcji żywności – piekarnie, ciastkarnie, zakłady garmażeryjne oraz inne przetwórnie żywności.

Wykonanie projektu technologicznego obejmuje:
– wizję lokalną obiektu;
– uzgodnienia z Inwestorem -poszukiwanie optymalnych rozwiązań, analizy możliwości umiejscowienia życzeń i wyobrażeń inwestora w określonych (posiadanych) warunkach lokalowych. Poszukujemy najkorzystniejszej dla inwestora wersji uwzględniając wszelkie wymogi stawiane przez aktualne przepisy.
–  konsultacje z Rzeczoznawcą d/s przepisów SANEPID i BHP.
–  opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń – spełniającego aktualne wymogi przepisów BHP oraz SANEPID-  wraz z lokalizacją i doborem wyposażenia technologicznego

Projekt technologiczny obejmuje:

– część opisową:
– wytyczne i bilanse dla branż projektowych tj.:
– architektoniczno-budowlane;
– wodno-kanalizacyjne;
– wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
– centralnego ogrzewania
– elektryczne;
– gazu;
– chłodni i mrożni;
– program użytkowy, zatrudnienie, opis pomieszczeń oraz prowadzonych procesów technologicznych, wymagania BHP, wyposażenie technologiczne.
– część rysunkową zawierającą rzuty pomieszczeń z ich funkcjonalnym powiązaniem oraz naniesieniem wyposażenia – urządzenia, sprzęt, meble.

Decydując się na skorzystanie z Naszych usług otrzymacie Państwo projekt technologiczny pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno – higienicznych / BHP co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Państwa obiektu oraz pozytywnego zaopiniowania przez Inspekcję Sanitarną.

 

Skontaktuj się z nami